การทดลอง:สมดุล

ที่มาของกิจกรรม :

การทดลองนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเกิดสมาธิในภาวะกดดัน (มีการแข่งขัน) การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (กลุ่มที่ทะเลาะกันจะทำไม่สำเร็จ) และการทำงานเป็นทีม (ช่วยกันแก้ปัญหา)

วิธีการทำกิจกรรม : ทำอย่างไรก็ได้ให้วางตะปูหลายๆตัวบนตะปูเพียงตัวเดีญวที่ถูกตอกติดไว้กับไม้ โดยห้ามใช้กาวและมือจับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s