นาโนเทคโนโลยี

                 ปัจจุบันคนเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่พวกเราก็ยังไม่หยุดยั้งความต้องการ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ และคนไทยควรที่จะต้องมีความรู้ ซึ่งปัจจุบันโลกได้พัฒนานาโนเทคโนโลยีมป็นเวลานานแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้เกิดขึ้นมากมาย พวกเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีชนิดนี้

ทำไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

                 ลองพิจารณาวิดีโอโฆษณาเหล่านี้แล้วลองตอบตัวเองว่า…มันจริงหรือไม่

นาโนเทคโนโลยีช่วยกันน้ำให้รองเท้าได้เหรอ…

นาโนเทคโนโลยีช่วยกันน้ำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์…O_o

นาโนเทคโนโลยีสามารถสร้างจอที่พับได้ด้วยหรือนี่…><

               “นาโนเทคโนโลยี” หมายถึงเทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ [1]

รูป เล็กแค่ไหนถึงจะเป็นระดับนาโน [1]

องค์ประกอบสำคัญของนาโนเทคโนโลยี
          นาโนเทคโนโลยี เป็นสหวิทยาการเพราะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการหลายสาขา ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการดังนี้

1. เล็ก หมายถึงมีขนาด โครงสร้าง หรือองค์ประกอบที่เล็กในระดับนาโนเมตร (1-100 นาโนเมตร)
2. ควบคุมได้ หมายถึง การสังเคราะห์โครงสร้าง การผลิตในระดับนาโนเป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำทุกครั้ง
3. มีสมบัติพิเศษ หมายถึง กระบวนการที่จัดการ การสร้าง การสังเคราะห์ ด้วยขนาด หรือมีองค์ประกอบที่เล็กระดับนาโนเมตร ต้องก่อให้เกิดสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจากวัสดุหรือสสารเดิม

 

แหล่งข้อมูล

[1] นาโนเทคโนโลยีคืออะไร โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

[2] นาโนเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ และทิศทางในอนาคต โดย ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

[3] เทคโนโลยีการสร้างระดับนาโน โดย สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

[4] นาโนเทคโนโลยี โดย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

[5] นาโนเทคโนโลยี โดย มาลิณี   ทองพันธ์อยู่


มาลิณี   ทองพันธ์อยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s