น้องซันนี่บางจาก ปี 2554

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์
นายกานต์  บูลย์ประมุข              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายอินทัช  จันทร์ทอง                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายเขตนคร  บุตรโคษา              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาวณัฐพร  ศิริวิบูลย์ศักดิ์      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายศรัณญ์  สุนทรศารทูล           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ด.ช.พงศกร  บัวผึ่ง                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นายกฤตณัฐ  คุ้มรักษา               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายชวนากร  ศรีสวัสดิ์               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ปรึกษาโครงการ          นางแววยูง  สุขสถิตย์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ และมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ได้ทำลายธรรมชาติและปล่อยมลภาวะมากมายจนเกิดภาวะโลกร้อน (Global worming) จนมนุษย์เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองกระทำลงไป มนุษย์จึงพยายามค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพบว่ามีสาเหตุมาจากการใช้พลังงานของมนุษย์นั่นเอง ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ เช่น ลม ชีวมวล แก๊สชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ คลื่นทะเล หรือแม้แต่น้ำขึ้น-น้ำลง ซึ่งการลงทุนยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของภูมิประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นแหล่งพลังงานที่เมื่อหลายปีก่อนมีราคาแพง แต่ปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความเหมาะสมกับแทบทุกภูมิประเทศ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ และได้มีการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วในประเทศไทย ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับประเทศไทย

รายงานกิจกรรมทั้งหมด (ไม่รวมคลิบวิดีโอ เพราะใส่ลงในไฟล์เอกสารไม่ได้ :p)

 

คลิบวิดีโอกิจกรรม (บางส่วน)

ถึงแม้โรงเรียนจะไม่ได้รับรางวัล แต่พวกเราก็ภูมิใจว่าเราได้ก้าวพ้นขีดจำกัดของพวกเราไปได้อีกระดับหนึ่งแล้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s