สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี

Advertisements

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายนาโนพลัส

          ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายนาโนพลัส ในหัวข้อ นาโนกับธรรมชาติ ในวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารศูนย์ประชุมอุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจครับ

แบบตอบรับสำหรับครูและบุคคลทั่วไป

แบบตอบรับสำหรับนักเรียน

 

โลกจิ๋วๆ แบบ 3D ระดับนาโน

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์     2 เมษายน 2555 19:31 น.

(ร้อนจริงๆครับ ไม่มีแรงทำหน้าบล็อกกันเลยทีเดียว)

ตอนนี้โลกของนาโนเทคโนโลยีไป ไกลถึงขั้นผลิตวัตถุ 3 มิติขนาดจิ๋วและยังใช้เวลาผลิตเพียง 4 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางทีก็นานเป็นวัน ผลงานการพัฒนาเครื่องพรินต์เลเซอร์ 3 มิติของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเวียนนา

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวียนนา (Vienna University of Technology) ออสเตรีย ได้สร้างบันทึกหน้าใหม่ให้แก่การสร้างวัตถุ 3 มิติระดับนาโนด้วยเทคนิคการพิมพ์ ซึ่งรอยเตอร์รายงานว่าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาเพียง 4 นาทีสร้างวัตถุขนาดเท่าเม็ดทราย ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงหรืออาจนานเป็นวัน หากแต่เครื่องพรินต์เลเซอร์ 3 มิติที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำความเร็วเพิ่มขึ้น 500 เท่า หรือบางครั้งอาจเร็วขึ้นถึง 1,000 เท่า

กระบวนการที่ทีมวิจัยใช้นั้นเป็นเทคนิคการพิมพ์ลิโธกราฟีแบบสองโฟตอน (two-photon lithography) ซึ่งรวมถึงการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ยางเรซิ่นเหลวที่แข็งตัว เพื่อสร้างวัตถุโพลิเมอร์แข็งขนาดจิ๋ว และนักวิทยาศาสตร์ยังบอกด้วยว่ายังนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กับการผลิตชิ้น ส่วนชีวการแพทย์ขนาดเล็กๆ ให้แพทย์ได้นำไปใช้ได้ และภาพต่อไปนี้คือวัตถุจิ๋วนาโนจากเทคนิคการพิมพ์ภาพสามมิติ ซึ่งบันทึกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

1.มนุษย์อ้วนจิ๋วๆ ขนาดนาโน

2.แบบจำลองระดับนาโนของวิหารเซนต์สเตฟาน (St. Stephan’s cathedral) ในเวียนนา ออสเตรีย

3.แบบจำลองระดับนาโนของลอนดอนทาวเวอร์บริดจ์ (London’s Tower Bridge)

4.ด้านท้ายของแบบจำลองระดับนาโนของรถแข่งฟอร์มูลาวัน

5.แบบจำลองระดับนาโนของสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคนิคเวียนนา (Vienna Technical University)

6.แบบจำลองระดับนาโนของวอร์มเซอร์เกท (Wormser Gate) ในแฟรงเคินทาล (Frankenthal) เยอรมนี

7.แบบจำลองระดับนาโนของลอนดอนทาวเวอร์บริดจ์

8.แบบจำลองของรถแข่งฟอร์มูลาวัน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี

ลืมไปเลย ตอนไปอบรมเมื่อเดือนมีนาคมบอกผู้เข้าอบรมไปว่าจะโพสต์ข้อมู,ให้ นี่ก็มาตามสัญญาแล้วนะครับ (แต่ว่าล่าช้าไปหน่อยต้องขออภัย) แล้วจะเรียบเรียงเนื้อหาทางด้านนาโนเทคโนโลยีไว้ให้อีกทีนะครับ

แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้เรื่อง นาโน

หนังสือ Nano Safety E Book จัดทำโดย อย. ครับ