วิทยาศาสตร์กับสังคม

              วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 13.30 น. ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิต) ได้ฟังบรรยายทางวิชาการ ประจำปี 2556 ของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับสังคม” โดย ศ. ดร.สุทัศน์ ยกล้าน ก็ได้ความรู้มากขึ้น ในประเด็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในสาขา/อาชีพต่างๆ แต่ก็ไม่ได้จดอะไรเพราะอาจารย์เน้นเรื่องราวที่เป็นฟิสิกส์ และเป็นเรื่องที่ถ้าจะจดคงยาวเกินไป…(แต่ก็คล้ายๆ STEM กลายๆ)

   

ประโยคเด็ดโดนใจ…

……”เราไม่สามารถสอนคนทุกคนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้เข้าใจได้เหมือนกัน

นี่คือความยากของการเป็นครู”……

……“ต้องสอนให้อยากเรียนต่อ ให้อยากรู้ต่อ ทำสิ่งที่ดีๆ ตามหน้าที่ แค่นั้นพอ”……

943476_532859250103951_1148294774_n

Introduction to STEM education

May 14, 2013

by Professor Edward M. Reev.
Technology & Engineering Education, Utah State University, USA

DSC00303

ปัจจุบันเรามีการแข่งขันเพื่อพัฒนาและค้นหาสิ่งใหม่ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรา (Globalized & Interconnected) และผลคะแนนที่ต่ำของอเมริกา นำไปสู่การค้นหาทางออก ซึ่งได้ออกมาเป็น STEM Education

การบูรณาการ STEM (Science, Technology, Engineer and Mathematic) เป็นการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าหลักการ วิธีการ เทคนิคต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อพัฒนาผลตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจและนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง

จุดสำคัญของ STEM ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การนำเอาชีวิตจริงเข้าสู่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ให้ได้

ตัวอย่าง โค้ก 1 ขวด
วิทยาศาสตร์: สารละลาย ความดัน ขวดแก้ว/พลาสติก
เทคโนโลยี: การผสมและบรรจุน้ำอัดลมลงขวด
วิศวกรรม: การสร้างขวด การทำความสะอาดขวด
คณิตศาสตร์: การออกแบบ ปริมาตร

From Physicist to Professional Science Educator

บันทึกกิจกรรม

การสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างเสริมศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตรศึกษามืออาชีพ
From Physicist to Professional Science Educator
By Professor Dr. Peter G. Hewson
University of Wisconsin-Madison, USA

DSC00216

จากการฟังทั้งหมดพบว่า อ. ไม่ได้จบทางด้านศึกษาศาสตร์มาโดยตรง (จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์) ซึ่งจุกพลิกผันของอ.เริ่มจากการเข้ามาสอนในสาขาของการพัฒนาครู และนำไปสู่ความต้องการเข้าใจว่าผู้เรียนมีแนวคิดอย่างไร และอ.ได้พบกับภรรยา (อ.มาเรียนา) ซึ่งได้ไปใช้ชีวิตในแอฟริกาใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้และทำงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ อ.เล่าประวัติที่กว่าจะได้เข้ามาทำงานด้านวิทยาศาสตรศึกษาต้องผ่านอะไรมาบ้าง ก็ขอคัดเฉพาะข้อความที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับการสอนของครูได้มาบันทึกไว้ ณ ที่นี้

อ. โชว์รูปต้นไม้ที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วถามคนในห้องว่าเห็นอะไร คำตอบที่ได้ประมาณว่า เราพบว่า โครงสร้างต้นไม้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล มีแต่เพียงใบไม้เท่านั้นที่เปลี่ยนไป

ข้อคิดที่ได้: นักเรียนก็เปรียบได้กับต้นไม้ ซึ่งพื้นฐานของพวกเขาคือความอยากรู้ที่ไม่เปลียนแปลง แต่หากเราจัดประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม การเรียนรู้ยังคงเกิด แต่ก็อาจไม่งดงาน ดั่งเช่นใบไม้ที่เปลี่ยนสี หรือร่วงโรย

อ. ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ เป็นอย่างที่เราเข้าใจจริงๆ

ข้อคิดที่ได้: ในการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำความเข้าใจและมองเห็นว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานยืนยันแนวคิดใหม่ที่เหมาะสมกว่า

อ. เน้น Opportunities (โอกาส), Decisions (การตัดสินใจ), Challenges (ความท้าทาย) และ Community (ชุมชน/สังคม) ซึ่งโอกาสมีมาท้าทายเราเสมอ และเราควรพิจารณาสิ่งต่างๆโดยรอบคอบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตรศึกษาของอ.