งานเก่าเก็บ

งานวิจัยเมื่อครั้งเรียนป.โท 

 

ผลสืบเนื่องจากงานวิจัย

การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มึ.ค. 2007 – 31 ส.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฐานข้อมูล / เว็บไซต์ http://chemiebase.ku.ac.th,1 ก.ย. 2006 – 30 ก.ย. 2009

ดาน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s