ผลงานปี 2555

1. ครูที่ปรึกษานักเรียนจัดทำและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

ทำแล้วได้วัตถุ : เกียรติบัตรเหรียญเงิน

คุณค่าของงาน :ในที่สุดกอล์ฟ (นายกฤตณัฐ  คุ้มรักษา) ก็สามารถนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการได้ แม้ว่าขนาดพรีเซ็นต์หน้าห้องยังไม่กล้า (ภูมิใจที่สุด)

2. ครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

ทำแล้วได้วัตถุ : เกียรติบัตรเหรียญทอง

คุณ ค่าของงาน : ได้เห็นแนวคิดและกลวิธีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการสอน และการจัดกิจกรรมประจำห้องเรียนสีเขียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s