ข้าราชการ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่อง
ในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน ปี พุทธศักราช ๒๕๕0
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๐
               งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง

อ้างอิง : http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Kings%20Proverbs.htm

 

 


 หากท้อหรือไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในระบบราชการก็ขอดูวิดีโอด้านล่างนี้อีกหลายๆครั้ง
 

เมื่อเป็นครูแล้วต้องระลึกไว้เสมอว่า ไม่ใช่เรือจ้าง แต่ต้องเป็นเรือกู้ภัย ช่วยคนที่จะจมน้ำให้่ได้ นั่นคือ ต้องสอนให้พวกเธอเป็นคนดีให้ได้…นั่นเอง

 

……

ทั้งหมดนี้เพื่อเตือนใจ เพราะตอนนี้เริ่มท้อและหมดกำลัง แต่ดูวิดีโอ และพระราชดำรัสของในหลวงแล้วมีกำลังขึ้น คราวหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อีกก็จะได้มาดูอีก และถ้าไม่เป็นก็จะดูให้ฮึกเหิมขึ้นไปเรื่อยๆ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s