การคิดของบุคคล

       จำไม่ได้ว่าไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหน แต่มันอยู่ในกระดาษแผ่นนึงหลังรถครูปอนด์ ซึ่งเป็นลายมือของครูปอนด์เอง ก็บันทึกไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
การคิดของบุคคล
ที่ยังไม่พัฒนา
ที่พัฒนาแล้ว
 • ขาดความชัดเจน ปนๆกัน สับสน
 • ชัดเจน แม่นยำ ไม่คลุมเครือ
 • รีบด่วนสรุป
 • ไม่รีบด่วนสรุปจนเกินไป
 • ขาดหลักในการคิด
 • คิดอย่างมีตรรกะ
 • ขาดเป้าประสงค์
 • ยึดเป้าประสงค์
 • คิดโดยนึกเอา ฝันเอา
 • คิดบนฐานความจริง
 • คิดเอง คิดหยุมหยิม
 • คิดในเรื่องที่สำคัญ
 • ไม่รับฟังความคิดเห็นตรงข้าม
 • รับฟังความคิดเห็นตรงข้าม
 • ยอมรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ปฏิเสธข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • คิดตอบคลุมเครือ
 • คิดชัดเจน
 • ถามแบบใช้อารมณ์
 • ระมัดระวังที่จะถามอย่างมีอารมณ์
 • ถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 • ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกัน
 • ตอบคำถามที่ตนเองไม่รู้
 • ไม่ตอบคำถามที่ตนเองไม่รู้
 • สรุปความคิดด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง
 • สรุปความคิดบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้อง
 • ละเลยข้อมูลที่ไม่สนับสนุนความคิด
 • พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • สรุปอย่างขาดเหตุผล อาศัยประสบการณ์ตนเอง
 • สรุปอย่างมีเหตุผลในบริบทนั้นๆ
 • บิดเบือนข้อมูลและกล่าวอย่างไม่ถูกต้อง
 • ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือกล่าวเท็จ
 • ตั้งสมมติฐานอย่างไม่สมเหตุสมผล
 • ตั้งสมมติฐานอย่างสมเหตุ-ผล
 • พลาดความคิดหลัก
 • สังเกตได้ถึงความคิดหลัก
 • มีแนวคิดแบบผิวเผิน
 • มีแนวคิดเชิงลึก
 • ละเลยมุมมองที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณามุมมองที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
 • สับสนในประเด็นแบบต่างๆ
 • แยกแยะประเด็นที่แตกต่าง
 • คิดแคบ
 • คิดอย่างใจเปิดกว้าง
 • คิดด้านเดียว
 • คิดหลายด้าน
 • คิดอย่างง่ายๆ
 • คิดลึก
 • คิดแบบถืออัตตา
 • คิดด้วยใจเป็นธรรม
 • ล้มเหลวที่จะให้เหตุผลแบบต่างๆ
 • ให้เหตุผลอย่างดีต่อความซับซ้อนของปัญหา
 • เป็นนักสื่อสารที่แย่
 • เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ขาดการหยั่งรู้
 • มีความหยั่งรู้
 • สับสนในการวางแผน
 • ชัดเจนในการวางแผน
 • มักหลอกตัวเอง
 • ยอมรับจุดเด่นและะจุดด้อยของตน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s