หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลองจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านพลาสมาเทคโนโลยี, เสียง, วัสดุแม่เหล็ก และีฟิสิกส์ประยุกต์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา หน่วยวิจัยได้สร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยวิจัยมีห้องปฏิบัติการหลัก อยู่ที่ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) และห้องวิจัยเครื่องกำเนิดโอโซนที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 (B2)

งานวิจัยด้านแม่เหล็ก เน้นศึกษาปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุในสนามแม่เหล็ก ได้แก่ ปรากฏการณ์ Giant Magnetoresistance (GMR) และ Magnotoimpedance (MI) ผลการวิจัยจะนำไปสู่การประยุกต์เป็นเซนเซอร์

– งานวิจัยด้านเสียง ได้แก่ ศึกษาปรากฏการณ์ Sonoluminescene, ศึกษา Shock waveในของเหลว เป็นต้น

– งานวิจัยด้านพลาสมาเทคโนโลยี มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาด้วยคลื่นไมโครเวฟและพลาสมาที่ความดันบรรยากาศเพื่อทดแทนแหล่งกำเนิดพลาสมาที่ความดันต่ำ ในการประยุกต์ใช้งานทางด้านsolar cell, hard coating, surface modification และ ozonizer

– งานวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ เช่น การพัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม, การอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ, การพัฒนาระบบเซนเซอร์สำหรับงานสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (เช่นนากุ้งและมังคุด)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s